Sabah 17.10.2016

Takvim 17.10.2016

Dünya 14.10.2016

Hürriyet 12.10.2016

Takvim 30.09.2016

Sabah 30.09.2016

Dünya 12.08.2016

Sabah 01.08.2016

Dünya 03.06.2016

Dünya 03.06.2016

Hürriyet 24.04.2016

Ekonomi 24.04.2016